sitemap

Welkom op de website van Stichting Bedrijventerreinen Ede
Hier vindt u informatie over de duurzame ontwikkeling van de bedrijven- terreinen in Ede. Hoe u daar als ondernemer aan kunt bijdragen, maar er ook uw voordeel mee kunt doen.

Zorgen voor uw leefomgeving is zorgen voor uw bedrijf
Ons doel is tweeledig. Enerzijds het stimuleren van een duurzame ontwikkeling van de bedrijventerreinen. Met zorg voor het milieu en de
veiligheid. En anderzijds het dienen van de bedrijfseconomische
belangen van ondernemers. Samen kunnen we een klimaat scheppen waar het prettig werken is en waar ook uw klanten graag komen. Een leefbare omgeving, met goede voorzieningen en alle mogelijkheden voor het opzetten of voortzetten van een bloeiende onderneming.

Dit doen wij, wat doet u?
De stichting initieert, co÷rdineert en informeert. Zorgt voor parkmanage-ment en benutten van kennis, middelen en subsidies. Inventariseert behoeften, onderzoekt mogelijkheden, analyseert aanbiedingen van leveranciers. Van u vragen we een stukje betrokkenheid. Medewerking bij inventarisaties en waar mogelijk deelname aan de collectieve projecten. Zo kunt u ook van een maximale kostenbesparing profiteren.

Gaat u de uitdaging aan?
Maatschappelijk verantwoord ondernemen, hoe doe je dat? Heel eenvoudig: neem deel aan De Edese Uitdaging en u toont uw maatschappelijke betrokken-
heid in uw directe omgeving! Verder lezen